RESERVATION: 0570 - 546105

Chris Semmelink

To 5 Nov 2018

Over Chris Semmelink

Chris Semmelink werd geboren in 1962 te Arnhem.
Na de middelbare school volgde hij een opleiding aan de
Hogeschool voor de Kunsten Arnhem. Hij studeerde af in
1994, aan de afdeling Vrije Kunst.
Zijn afstudeerwerk betrof een serie van de vier seizoenen;
herinneringsbeelden aan vier lokaties in de betreffende
seizoenen.
Hij heeft zich niet alleen toegelegd op schilderwerk, ook
was hij als decorontwerper verbonden aan theatergroep
“De Bus” te Arnhem.
Tegenwoordig concentreert hij zich op vrij werk
(schilderijen en tekeningen), en schildert voornamelijk
landschappen. Hiervoor gebruikt hij een gemengde
techniek van olieverf, krijt en potlood op doek.

Chris Semmelink over zijn werk

“Mijn referentiekader is de schilderkunstige traditie;
ik word geïnspireerd door schilders als Piero della
Francesca, Vermeer, Bonnard en Vuillard. Mijzelf plaatsen
in deze traditie van het schilderen vind ik belangrijker dan
vernieuwing als uitgangspunt.”
“Het vertrekpunt is altijd de waarneming; visuele
indrukken die mij ooit troffen liggen ten grondslag aan
mijn werk. Vaak zijn dit herinneringen aan reizen; weidse,
zonovergoten landschappen of besloten, melancholieke
stadsbeelden.
Waar ik naar streef is het verbeelden van een toestand van
verstilling. Het stoppen van de tijd, het stilzetten van het
moment. In die zin zijn mijn schilderijen ensceneringen in
gestold licht; werelden waarin kleurtonen en contouren
vervagen.
Uiteindelijk probeer ik een wereld van schoonheid te bereiken, een schoonheid die zich aan de toeschouwer
ontvouwt en zich in stilte openbaart.”
“Ik probeer een synthese te vinden tussen de architectonische structuur en een romantisch getinte poëzie,
tussen compositorische helderheid en atmosferische weergave.
Tijdens dit intense proces vindt het uitkristalliseren plaats van vorm, kleur en ‘huid’ van het geschilderde
motief. Dit is een voortdurend afwegen van keuzes, het oplossen van vragen en problemen. Het betekent ook
vaak laveren tussen de valkuilen en de verlokkingen van verf!
Maar het is steeds een zoektocht naar een liefdevolle verhouding tot de materie: de strelende toets, het schrale
krijtachtige, het zachte matte, het warme fluwelige.”